Fernando Eiras Abalde

Médico Residente de 4° año de Medicina Intensiva.

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.