Anxo Fernández Pérez

Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense.